นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปลัดจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยบริการฯ โดยนายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายเศกสิทธิ์ เมฆฉาย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยบริการในครั้งนี้ เพื่อนำกิจกรรมและบริการมาเผยแพร่ให้ประชาชน โดยนำผลิตภัณฑ์สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด และข้าว หอมมะลิ 105 จากสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด มาแจกให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามสหกรณ์ ณ วัดทุ่งสามแท่ง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีประชาชนในพื้นที่ และสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมงานในครั้งนี้