วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด "เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย เกษตรปลอดภัย คือความภูมิใจของเรา" ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ และพืชสมุนไพร 13 ชนิดที่มีคุณประโยชน์ ณ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตโกโก้ ของสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้ามาสนับสนุนสหกรณ์ฯ ในการดำเนินการดังกล่าว