×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/web/domains/web.cpd.go.th/public_html/uthaithani/images/news2563/9.september2563/15 ×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news2563/9.september2563/15

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรกของจังหวัดอุทัยธานี ที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด พร้อมด้วยนายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธานีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างร้านค้าสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการผลผลิตและสินค้าจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ เชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภค

นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ยังได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทอง พร้อมทั้งชมสินค้าคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ สหกรณ์เครือข่าย และกลุ่มอาชีพ อาทิ ผักปลอดสารพิษ จากสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด ข้าวสารสหกรณ์จากสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ผักเกษตรอินทรีย์ จากกลุ่มอาชีพสหกรณ์ผู้ปลูกผักอินทรีย์บ้านเกาะสวรรค์ ผ้าซิ่นจกลายโบราณ จากกลุ่มท่อผ้าบ้านพูลสุข นอกจากนี้ภายในงานได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ระหว่างสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด กับ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด

ทั้งนี้ ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด ได้มีการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำสินค้ามาจำหน่าย อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ ผักปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร จากสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาร้านสหกรณ์ ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ ผัก ผลไม้อาหารแปรรูป เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์มากขึ้นและผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด สดจากฟาร์มถึงมือคุณ Fresh From Farm by Co-op “สด สะอาด ปลอดภัย”

{gallery}news2563/9.september2563/15september2563{/gallery}