×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/web/domains/web.cpd.go.th/public_html/uthaithani/images/news2564/3.december2563/7decem2563 ×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news2564/3.december2563/7decem2563

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC)” เพื่อแสดงเจตจำนง จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ ดำรงตนอย่างมีเกียรติของข้าราชการและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ยึดความยุติธรรมและความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง ไม่กระทำการใดหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้อง และจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต เพื่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป และพร้อมที่จะสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ต่อไป

 

 

{gallery}news2564/3.december2563/7decem2563{/gallery}