วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ได้แก่ ต้นแคนา ต้นมะค่าโมงและต้นมะขาม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี