banner ver 2 01 1

 

covid 19

             009

 

coop

สินค้าและผลิตภัณฑ์เด่น

preset1


1

จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

IMG 3508

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธานที่ประชุม ชี้แจง แนะนำ ส่งเสริม โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดพืชหลังนา ปีการผลิต 2565/66

IMG 7733

“ทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า”
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายตรีปพัฒน์ พรศุภสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

2

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

IMG 1070

ยโสธร : ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการตลาดในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าขบวนการสหกรณ์จังหวัดยโสธร

หมวดหมู่รอง